Badura

W roku 2012 współpracowaliśmy z firmą Barura w zakresie obsługi marki w kanałach internetowych (social media, ePR, display). Zadaniami, które przed nami postawiono, były wzrost świadomości marki oraz budowanie zaufania internautów wobec marki Badura.

Działania rozpoczęliśmy od przygotowania kompleksowej strategii obecności marki w internecie. Zgodnie z jej założeniami stworzyliśmy profil marki na Facebooku i rozpoczęliśmy wdrażanie działań mających na celu aktywizację i konwersję fanów marki oraz budowanie ich zaufania wobec marki Badura.