Stock Internship Project

Stock Interenship Project to konkurs przeznaczony dla studentów chcących zdobyć nowe doświadczenia, przede wszystkim biznesowe, w którym do wygrania płatny półroczny staż w jednej z Polskich siedzib Stock’a. Podczas projektu rekrutowaliśmy osoby zainteresowane marketingiem, nowymi mediami oraz Internetem, z których Stock Polska wybrał dwóch kandydatów do odbycia praktyk.

Mechanizm konkursu opierał się na aplikacji Facebook’owej generującej CV z profilu uczestnika oraz nagrywającej wirtualne CV w postaci krótkiego filmu w formie elevator pitch. Cała akcja była bardzo mocno nagłośniona dzięki aktywnemu e-PR’owi. Wzmianki o Stock Internship Project publikowane były na stronach wszystkich największych polskich uczelni ekonomicznych oraz portali studenckich.